Utskriftsvennlig versjon

Generelt om rutiner

Rutiner = dokumentflyt = arbeidsflyt

 

Rutiner omfatter både daglige og mer periodiske arbeidsoppgaver

 

Alle rutiner vedr. post- og arkivfunksjonen skal dokumenteres i arkivplanen

 

Post- og saksbehandlingsrutiner bidrar til å sikre god kvalitet på arbeids- og informasjonsflyten.

 

Dokument-/ postbehandling er første leddet i arkivdanningsprosessen

 

Dokumentets vandring gjennom alle ledd i en offentlig forvaltning, fra registring - saksbehandling - arkiv, krever rutiner for å sikre den nødvendige dokumentasjon til enhver tid.

Laster...