Arkivplan Lierne kommune - Lierne kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv 2014 -

olavsstake

 

Olavsstake - kommuneblomsten til Lierne.

 

Velkommen til Lierne kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv 2015 - 2019.

 

Lierne kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv - arkivplan

 

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Lierne kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Lierne kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

 Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste. 

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).