Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Politisk oppbygging fra (2015) 2015 - 2019:

 

  1. Ordfører
  2. Kommunestyre
  3. Formannskap
  4. Utvalg for Folk og Livskvalitet
  5. Kontrollutvalg
  6. Oversikt over alle kommunale nemnder, råd og utvalg - Se sak 15/7192 i ESA

 ________________________________________________________________

Oversikt over politisk organisering for perioden 01.10.2015 - 30.09.2019

1. Ordfører

Bente Estil, ordfører (Lierne kommune)

2. Kommunestyret 

Arbeiderpartiet

Bente Estil, ordfører    

Roy Inge Bergli    

Grete Bruce     

Jørn Ove Totland    

Reidar Rødli    

Laila Østnor     

Frode Gåsbakk     

Venstre

Svein Arne Bjørkås     

Hilde Kveli     

Senterpartiet

Steinar Bach    

Einar Otto Ingulfsvann    

Lillian Bergli     

Ellinor Bergli    

Vivi-Ann Limandvik     

Arnodd Lillemark 

3. Formannskapet 

(AP) Bente Estil, ordfører    

(AP) Roy Inge Bergli     

(V) Svein Arne Bjørkås    

 

 

 

 

 

(SP) Steinar Bach     

(SP) Lillian Bergli

Fellesliste Arbeiderpartiet og Venstre

Varamedlemmer i rekkefølge

1. Bente Estil

1. Hilde Kveli

2. Roy Inge Bergli

2. Grete Bruce

3. Svein Arne Bjørkås

3. Jørn Ove Totland

 

4. Reidar Rødli

 

5. Laila Karin Østnor

 

Senterpartiet

Varamedlemmer i rekkefølge

1. Steinar Bach

1. Einar Otto Ingulfsvann

2. Lillian Bergli

2. Ellinor Bergli

 

3. Vivi-Ann Limandvik

4. Utvalg for Folk og Livskvalitet 

Medlemmer

Varamedlemmer i rekkefølge

1. Einar Otto Ingulfsvann

1. Knut Eirik Himle

2. Jørn Ove Totland

2. Reidar Rødli

3. Ellinor Bergli

3. Vivi-Ann Limandvik

4. Laila Østnor

 

5. Hilde Kveli

 

5. Kontrollutvalget 

Medlemmer

Varamedlemmer i rekkefølge

1. Arnodd Lillemark

1. Nils Vidar Bratlandsmo

2. Oddny Aagård Aamo

2. Atle Bertil Gåsbakk

3. Tore Solstad

3. Knut Eide

6. Oversikt over alle kommunale nemder, råd og utvalg

Se sak 15/7192 i ESA.

Laster...