Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

ORGANISASJONSKART - ADMINISTRATIVT

RÅDMANN

Rådmannens stab:

Stabsleder- Administrativ avdeling/servicekontor - IKT

Økonomisjef

Personalkonsulent

Oppvekst- og kulturetat:

Kultur - Kulturskole - Voksenopplæring - Stortangen barne- og ungdomsskole

Sørli barne- og ungdomsskole - Sandvika barnehage - Sørli barnehage

Plan- og utviklingsetat:

Teknisk - Jordbruk - Skogbruk /Miljø 

Helse- og omsorgsetaten:

Lierne Helsetun - Åpen omsorg - Familieenhet - Legetjeneste - Fysioterapi - NAV (kommunalt)

 

Laster...