Arkivplan.no

Arkivplan Lierne kommune - Lierne kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv 2014 -

olavsstake

 

Olavsstake - kommuneblomsten til Lierne.

 

Velkommen til Lierne kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv 2014 - 20??

 

Lierne kommunes håndbok for saksbehandling og arkiv - arkivplan

 

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Lierne kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Lierne kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Den elekroniske arkivplanen er også ett ledd i kommunens målsetning om å øke tilgjengeligheten for publikum til informasjon fra den offentlige forvaltning.

Arkivplanen for Lierne kommune er en total plan for organisering av arkivtjenesten, samt en oversikt over rutinene som gjelder etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen. Arkivplanen skal revideres når det skjer endringer i organisasjonen eller saksgangen. Den skal ajourføres jevnlig og gjennomgås årlig.

I 2014 tok kommunen i bruk fullelektronisk sak-og arkivsystem for emnearkivet, personalarkivet og eiendomsarkivet fortsatte (både elektronisk og papirarkiv) som før.

 Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og rådmannen har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).