Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bruk av arkivkoder

 

Bruk av arkivkoder

 

 

 Arkivmaterialet må være ordnet og organisert på en slik måte at det er enkelt og finne fram i det. Bare på den måten kan det fylle sin funksjon som informasjons- og dokumentasjonskilde.

 

 For å bestemme hvor i arkivet det enkelte dokumentet skal oppbevares brukes ulike ordningsprinsipper. De to mest brukte ordninsprinsippene er arkivering av saker:

 

 1.etter emne - emnekode - alltid K-kode

 

 2.på objekt - objektkode - arkivering på et bestemt objekt. f.eks. gnr/bnr på eiendom eller fødselsdato/ansattnummer på ansatte

 

 I en samlemappe på objekt kan det ofte ligge flere saker (feks. ulike saker i en personalmappe).

 

 Det er nødvendig med kommunikasjon mellom saksbehandler og arkivet i tilfeller hvor det er tvil om hvilken arkivkode en sak skal føres under. Hvis en ikke kommer til enighet, avgjør arkivtjenesten.

 

 I Lierne kommune er følgende arkivnøkler blitt brukt:

 

 01.01.1974 - 31.12.1982 - NHF-nøkkel
 01.01.1983 - 30.11.1996 - NKS-nøkkel
 01.07.1996 - 31.12.2007- K-koder v. 2001

 

 01.01.2008- K-koder v. 2008

 

 

 

Journalføring og datasystem

 

 Frem til 2003 var det manuell registrering av post i Lierne kommunr.

 Fra 2003, ble det elektronisk journalføring i Kontor 2000, EDB sak og arkiv. Det ble samtidig sentralisert arkiv

 

 

 

Laster...