Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Generelt om rutiner

 Rutiner = dokumentflyt = arbeidsflyt

 

 Rutiner omfatter både daglige og mer periodiske arbeidsoppgaver

 

 Alle rutiner vedr. post- og arkivfunksjonen skal dokumenteres i arkivplanen

 

 Post- og saksbehandlingsrutiner bidrar til å sikre god kvalitet på arbeids- og informasjonsflyten.

 

 Dokument-/ postbehandling er første leddet i arkivdanningsprosessen

 

 Dokumentets vandring gjennom alle ledd i en offentlig forvaltning, fra registring - saksbehandling - arkiv, krever rutiner for å sikre den nødvendige dokumentasjon til enhver tid.

Laster...