Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Rutiner for sletting eller flytting av journalposter.

Flytting/sletting av journalposter

I Lierne kommune er det vedtatt at kun sentralt arkiv (arkivleder) kan flytte journalposter mellom arkivsaker, og/eller slette journalposter. Arkivsaker kan/skal ikke slettes.

Journalposter innenfor en og samme arkivsak identifiseres med kronologisk gitte journalpostnummer. Hvis journalposten flyttes fra en sak til en annen, må fysiske dokumenter oppdateres.

Ved registrering i EDB sak og arkiv får alle journalposter, uavhengig av sak og type, et løpenummer som er unikt for den journalposten.
Når en journalpost blir flyttet eller slettet blir det lagt igjen et spor, dette skal ikke slettes pga at løpenummerrekken skal være hel.

Ved feilregistrering eller lignende av delegerte saker skal journalpostene IKKE slettes. Dette pga at det ved overgangen til word gis delegertsaksnr som ikke kan tilbakestilles. Det vil derfor bli et "hull" i protokollen for delegerte saker.
Derfor skal det registreres på innhold i journalposten: Feilregistrert d-sak nr. 000/00.

Laster...