Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

 Arkivplanen dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan arkivet skal forvaltes i Lierne kommune.

Arkivplanen skal således:

→fungere som et redskap i å sikre en grunnleggende kvalitet på tjenesten i forhold til lover og regler

→brukes som et verktøy til å utvikle tjenesten

→skaffe oversikt over organisasjonens regler og rutiner i h.h.t. riksarkivets krav.

→fungere som et arbeidsredskap som vil kunne oppfylle informasjonsplikten til Riksarkivaren ved forespørsel på rapporter og opplysninger

(ark.l § 8 - "Opplysningsplikt")

→ivareta organets egne behov for kvalitetssikring og gjenfinning.

→fungere som planleggings- og styringsredskap for organets arkivarbeid, både i det daglige arbeid og i et mer langsiktig perspektiv.

→inneholde en fullstendig og ajourført oversikt over de systemene som blir nyttet til journalføring og eventuelle andre former for registrering av saksdokument.

→vise fullgod dokumentasjon over elektroniske system.

Laster...