Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

ORGANISASJONSKART - ADMINISTRATIVT

RÅDMANN

Rådmannens stab:

Stabsleder- Administrativ avdeling/servicekontor - IKT

Økonomisjef

Personalkonsulent

Oppvekst- og kulturetat:

Kultur - Kulturskole - Voksenopplæring - Flyktningetjeneste (fra 2014) - Stortangen barne- og ungdomsskole

Sørli barne- og ungdomsskole - Sandvika barnehage - Sørli barnehage

Plan- og utviklingsetat:

Motorferdsel -Teknisk - Jordbruk - Skogbruk /Miljø 
Motorferdsel, jordbruk, skogbruk/Miljø ble fra 01.09.2019 innlemmet i Øvre Namdal landbruk og utmark.

Helse- og omsorgsetaten:

Lierne Helsetun - Åpen omsorg - Familieenhet - Legetjeneste - Fysioterapi - NAV (kommunalt)

ØNLU - Øvre Namdal landbruk og utmark: 

Fra 1.september 2019 ble vertskommunesamarbeide mellom kommunene Namsskogan, Røyrvik og Lierne igangsatt, med Lierne som vertskommune.Landbruksoppgavene i kommunene Lierne, Namsskogan og Røyrvik ble  organisert etter vertskommuneprinsippet i en interkommunal landbruks- og utmarkstjenestene kalt Øvre Namdal landbruk og utmark (ØNLU). Samarbeidet er organisert jfr. kommunelovens § 28-1b. (Administrativt vertskommunesamarbeid). Landbruks- og utmarksadministrasjonen skal ivareta lovverket innenfor jord, skog, miljø og utmark.

 

Laster...