Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering - Mål med arkivtjenesten

1. MÅL OG DELMÅL

1.1 Mål med arkivet:

 1.Ansatte og politikere skal gjennom arkivtjenesten få god tilgjengelighet til saksarkiv.

 

 2.Internkontroll, forvaltningsrevisjon og legalitetskontroll skal lett kunne gjennomføres.

 

 3.Samfunnets behov for dokumentasjon og forskning av kommunens virksomhet skal ivaretas

 

 

 

1.2 Delmål:

 Alle dokumenter som defineres som saksdokumenter skal registreres i kommunens saksbehandlersystem og arkivlegges i det fysiske arkivet. Informasjonspost eller arkivmateriale som ikke er arkivverdig, skal fordeles til den enkelte etat og plasseres tilgjengelig for etatens ansatte.

 

 ·Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.

 

 ·Arkivet skal være sikkert lagret. Arbeidsrutiner og arkivsystem kvalitetssikrer arbeidet.

 

 ·Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.

Laster...